Χρήσιμες Πληροφορίες

Σε αυτό το πεδίο το φωτόνιο προσφέρει στον επισκέπτη πληροφορίες που αφορούν παιδιά ή / και γονείς για


- πολιτιστικές εκδηλώσεις
- μουσεία
- συλλόγους γονέων
- γνώμες ειδικών
- νομοθεσία κ.α.


Οι πληροφορίες εστιάζονται κυρίως στον πολιτισμό, την εκπαίδευση/αθλητισμό και την οικολογική ευαισθησία.