Μαζικές Αγορές

Για μαζικές αγορές από:


•    Σχολεία
•    Παιδικούς Σταθμούς
•    Προσκοπικές/Αθλητικές ομάδες
•    Συλλόγους Γονέων
•    Συλλόγους Πολυτέκνων/Τριτέκνων
•    Πολιτιστικούς Συλλόγους
•    Γραφεία Ταξιδιών


Ισχύουν ειδικές τιμές ανάλογα με τα είδη και τις ποσότητες.

Για λεπτομέρειες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-9249292